Pakkin Leung

Pakkin。《Breakazine!》前總編輯,blogger。入行做編輯時,仍是用rubber cement貼稿的年代。歷任書籍編輯、網站監製、雜誌編輯等職務。愛看書,愛攝影,愛動漫。

淨鬧爆,並唔夠──廣東話意譯〈馬太福音〉3:7-10

早陣子為了預備講道,翻看了好些材料,了解一下耶穌開始傳道之初的社會形勢,於是就順藤摸瓜,仔細發掘施洗約翰和希律家族的瓜葛。

當我代入施洗約翰的個性,想像他說話的語氣,大概,和黃毓民鬧人時的語氣應該好似。

【馬太福音3章7-10節】
廣東話意譯本(參RSV
 
約翰見到蒞咗幾個法利賽人同撒都該人,又話要受浸。
 
「仆你個街你班冚家剷!」約翰抵唔住頸係噉勁鬧:「邊個話你知要小心畀雷劈㗎?想走?無噉易!證明吖!證明到真係知衰咪畀你浸囉!你班友咪以為恃住祖宗亞伯拉罕個朵就保得住冇事呀,我話你知,神要畀亞伯拉罕有子有孫嘅話,根本唔使靠你班冚家剷,喺石頭爆都爆到出蒞呀!家陣你哋死到臨頭,邊個仲唔知衰唔肯改,就一刀閹埋去,剁碎拎去餵雞!」

抱歉譯文用詞粗俗惡毒,但我想,施洗約翰的怒火,也不是無的放矢的。那些有恃無恐的離地宗教領袖,對民間疾苦只餘lip service;明明世界愈走愈衰,卻糾纏於無關痛癢的繁文縟節、旁枝末葉,不嬲爆才怪。

但只停在鬧爆,又能改變什麼呢?

IMG_0137

近日的社會氣氛雖然激烈,卻有一種無法看見出路的感覺。2003年的7.1遊行,民意凝聚,令特首董建華下台、廿三條立法勒停,這對社會是一件新事。但2014年的7.1遊行,人數雖難有定論,但絕不比2003年那次遜色;就住政制改革的民間公投,也有逾70萬之數。但表達過後,民意有如泥牛入海,無影無蹤,彷如夢境一場了無痕。絕望的感覺,是加深了。

社會改革,總不會一蹴即就。但重複又重複,就如目標不明的會議,老調一再重彈,不斷回到原點,卻如強弩之末,只待時間過去,就自然下墜。

自己讀神學時,也稍稍接觸過相關的材料,但當時實在未開竅,讀《聖經》不夠立體。雖然知道耶穌的門徒中有奮銳黨的革命分子,也知道希律的手段;自稱彌賽亞帶領群眾搞抗爭當然有過,甚至有人曾發動過獨立戰爭,建立出新的王朝,卻都是曇花一現,一下子就給鎮壓了。

革命、衝擊,被鎮壓,再衝擊,再被鎮壓,這條路,在耶穌時代曾一再出現。

後來讀孫寶玲牧師的網誌和著作,常見他用「權勢」來描術耶穌所面對的勢力,忽然,大圖畫的輪廓開始隱隱浮現。這是權勢的爭戰啊!權勢不獨是政治上的,也是經濟上、宗教上的,是慾望和恐懼的糾結,是滲入人心的幽暗勢力。而最令人防不勝防的是,當我們開始事事只以權力關係來拆解問題,我們就漸漸不由自主地為權力吶喊造勢,跳不出權勢的互動,看不見生路何在。

從這個角度和脈絡看,耶穌確是帶來了不一樣的視點。

「溫柔的人有福了。因為他們必承受地土。」(馬太福音 5:5)疆土是溫柔地張開掌心去承受,而不是揮舞刀劍攻掠而得的。這樣子是哪門子的搞革命呢?在搞革命的氣氛下,這說法是倒米。但長遠地看,如果天國不是憑人力建立,而是上主使之降臨,這樣子的「承受」就有不一樣的理解了。

雖然耶穌的路數不同於施洗約翰,但福音書卻以「修直主的道」來接上兩者,而不是急急和約翰的鬧爆劃清界線。停在鬧爆,的確是死胡同;但如果有新路,鬧爆就變成修直道路的「預工」。

求主給我們有在差異中合作的胸襟、視野和智慧。

Pakkin
http://pakkin.blogspot.hk/

留下回應

贊助連結
龔立人 - 在暗角言說上主

 

 

精選文章