Pakkin Leung

Pakkin。《Breakazine!》前總編輯,blogger。入行做編輯時,仍是用rubber cement貼稿的年代。歷任書籍編輯、網站監製、雜誌編輯等職務。愛看書,愛攝影,愛動漫。

大國的興起──廣東話意譯〈哈巴谷書〉1:6-11

earth reset

見到有篇禱文,說到上帝興起某國,一貫的隱惡揚善。唔⋯⋯我想,這種興起,和興起迦勒底人有相似之處吧。

【哈巴谷書 1:6-11】
廣東話意譯本(參NET
 
我會使到大國崛起。佢哋又殘忍又貪心,去到邊搶到邊,霸晒人哋嘅地方,炒起人哋嘅樓。
佢聲大夾惡,屈得就屈,乜都依佢嘅法辦事。
佢哋要扑你,出手快過速龍;一有着數,勁過餓狗搶屎。熱錢倒水咁倒入蒞,橫掃黃金地段,食硬你嘅靚地皮。
佢哋目標明確,不擇手段,要搶一定搶到手。佢哋霸晒所有嘢,搞到個個都要做奴隸,人多到數都數唔清。
你講主權咩?佢哋就同你講自古以來點點點;你以為自己有法治保障咩?佢哋就步步進逼整冚你。
佢哋當正自己嘅權勢係神,所到之處,渣都無得剩──好明顯,佢哋錯到離晒譜。

你以為我講緊鄰國?咪玩啦,邊個應邊個係。

Pakkin
https://medium.com/@pakkinl2

留下回應

贊助連結
陳韋安洪麗芳 寫給你心中尚未崩壞的地方

 

 

精選文章