Bilibala

Billy 一個喜歡每日多讀一點聖經, 神學未有耐畢業的讀經人,喪食"雜糧"的書蟲,自成一格的詞人 + 口水佬.
身在加拿大多倫多,自以為炒股勁過不少財經演員的投資人,日頭兼職做會計師, 為某銀行的國際業務做分析.

“恕”難從命

forgive

今日忽然有無數人,討論原諒/寬恕的問題,究竟基督徒係咪一定要饒恕傷害過他/她的人? 而他/她的饒恕是出於教條宗教義務,唔做就犯罪? 還是真心誠意? 聖經其實點講呢?

留下回應

贊助連結
陳韋安洪麗芳 寫給你心中尚未崩壞的地方

 

 

精選文章